Zoekresultaten

1 - 10 van 1711 resultaten
 1. Sovon-Nieuws 2020/3 publicatie

  Inhoud: 2e Europese broedvogelatlas komt er aan! Trends van 'gewone' broedvogels in 2019 Eerste resultaten 2020 Kustbroedvogels gevolgd Zeetrektellingen ingezet voor trendberekeningen van zeevogels Breedbekstrandloper: ook bij ons vooral een ...

  Laatst gewijzigd: 06 oktober 2020

 2. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2018/2019 publicatie

  Na een levendige discussie met diverse actoren is in Zeeland in het jaar 2007 16.075 hectare aan ganzenopvanggebied vastgesteld. Deze opvanggebieden bevonden zich zowel in bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden als op reguliere landbouwgronden. In ...

  Laatst gewijzigd: 09 oktober 2020

 3. Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 heeft Sovon in opdracht van de Provincie Utrecht broedende ganzen geïnventariseerd in het stedelijk gebied van de gemeente Houten. In deze rapportage worden de gebruikte methodiek, de aanpak van de telling, de resultaten van de ...

  Laatst gewijzigd: 14 september 2020

 4. Sovon-Nieuws 2020/2 publicatie

  Inhoud: Hoopvolle ontwikkelingen Succesvolle eerste helft van het Jaar van de Wilde Eend Porseleinhoentjes in de pitrus Opvallend: minstens drie succesvolle paren Roodbuikwaterspreeuwen in 2020 Ganzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, ...

  Laatst gewijzigd: 10 juli 2020

 5. Predatieproblematiek bij weidevogels publicatie

    Aanleiding en doel van het onderzoek Berichten over de achteruitgang van boerenlandvogels en weidevogels in het bijzonder achtervolgen ons al decennia, ondanks de invoering van beheermaatregelen ter voorkoming van die achteruitgang die startten met de ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2020

 6. Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. publicatie

  Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Achtergrondrapport.   De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het bereiken van de natuur- en biodiversiteits-doelstellingen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de Veluwe is daartoe een ...

  Laatst gewijzigd: 24 april 2020

 7. Verandering natuurkwaliteit broedvogels publicatie

  Ten behoeve van natuurbehoud in Nederland zijn een aantal natuurdoelen geformuleerd die zijn uitgewerkt in de (SNL) beheertypen en natuurtypen (clusters van beheertypen). Ieder beheertype is beschreven middels een lijst van doelsoorten, ook wel genoemd ...

  Laatst gewijzigd: 04 juni 2020

 8. Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe publicatie

  Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Hoofdrapport   Ten behoeve van het beheerplan van het Natura 2000-gebied Veluwe is door de provincie Gelderland verzocht om bouwstenen aan te leveren voor een soortenherstelprogramma voor zeven van ...

  Laatst gewijzigd: 24 april 2020

 9. Sovon-Nieuws 2020/1 publicatie

  Inhoud: Nieuw Living Planet Report: sombere resultaten maar ook een ander geluid Kleine Vliegenvanger in voorjaar in binnenland, in najaar langs de kust Broedende Stormmeeuwen, van duinpan tot schoolplein Recent verschenen Regionaal atlaswerk met ...

  Laatst gewijzigd: 09 april 2020

 10. Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta. publicatie

  Het Project Mainport Rotterdam omvat voor de in 2008-2012 aangelegde Tweede Maasvlakte ook een aantal natuurontwikkelings- en natuurcompensatieprojecten, waaronder natuurcompensatie in de Voordelta. Dit betreft de instelling in 2008 van een ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020