Zoekresultaten

1 - 10 van 2435 resultaten
 1. 2003 Jaar van de Roerdomp publicatie

  Sovon-Nieuws_2003-1-p17_2003-Jaar-van-de-Roerdomp.pdf Michiel van der Weide & Chris van Turnhout 2003 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 16 1 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 04 april 2017

 2. Verzamelaars maken onderzoek naar vogelgriepvirussen mogelijk publicatie

  Vorig najaar is SOVON van start gegaan met een nieuw monitoringproject, het kadaveronderzoek. Doel van het project is om meer zicht te krijgen op het voorkomen van vogelgriepvirussen bij wilde vogels. Daarvoor worden geschikte vogelkadavers verzameld en ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 3. 2008 Jaar van de Scholekster publicatie

  In het Jaar van... zijn allerlei soorten aan bod gekomen, van schaarse riet bewoners tot mysterieuze nachtvogels of luidruchtige exoten. In 2008 vragen we aandacht voor een wad- en weidevogel die lange tijd de wind mee had, maar nu in zwaar weer dreigt te ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 4. De 1000 gepasseerd! publicatie

  Sovon-Nieuws_2007-4-p16_De-1000-gepasseerd.pdf Olaf Klaassen 2007 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 20 4 Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 5. Succesvol Kwartelkoningsymposium publicatie

  Sovon-Nieuws_2007-4-p18_Succesvol-Kwartelkoningsymposium.pdf Kees Koffijberg 2007 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 20 4 Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 6. Witvleugelstern: nieuwe broedvogel in viervoud! publicatie

  Na de spectaculaire influx van 16-20 mei 2007 (zie elders in dit nummer) bleven in zeker drie gebieden Witvleugelsterns pleisteren. Ze werden nauw-lettend in de gaten gehouden en uiteindelijk gebeurde waarop werd gehoopt: er gingen Witvleugelsterns ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017

 7. Scholekster blijft aandacht vragen ook in 2009 publicatie

  Sovon-Nieuws_2008-4-p11_Scholekster-blijft-aandacht-vragen-ook-in-2009.pdf Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen 2008 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 2008 4 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 13 april 2017

 8. Braakballen tegen de apekool publicatie

  Mennobart van Eerden (Groningen, 1954) houdt zich nu al meer dan een kwart eeuw intensief bezig met aalscholveronderzoek. En keer op keer vindt hij vissers tegenover zich. “Ik probeer zo min mogelijk stelling te nemen”, zegt Van Eerden. “De feiten moeten ...

  Laatst gewijzigd: 13 april 2017

 9. Late aankomst 2008 arctische zwanen en ganzen publicatie

  De aankomst van zowel Kleine Zwaan, Toendrarietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Brandgans als Rotgans was dit najaar sterk vertraagd. Sovon-Nieuws_2008-4-p8_Late-aankomst-arctische-zwanen-en-ganzen.pdf Kees Koffijberg 2008 Sovon Vogelonderzoek Nederland, ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2019

 10. Mooi weer voor Roodpootvalken publicatie

  Aanhoudende oostenwind in het voorjaar levert vaak leuke vogelsoorten op. Dit is deels te verklaren doordat het bijkomende mooie weer veel vogelaars naar buiten lokt, maar ook door stuwing van vogels die anders oostelijk van ons langstrekken. ...

  Laatst gewijzigd: 14 april 2017