Zoekresultaten

1 - 10 van 90 resultaten
 1. SOVON-nieuws 2006/3 publicatie

  Vlinders:pieken en dalen? BMP 2005: veel record-indexen Nieuwe BMP-ers in Friesland watervogeltrends maken ontrafeling van sturende factoren mogelijk In memoriam Adrie de Gelder Steenuil zoekt boerenerf SOVON brengt winterganzen in kaart Overzomerende ...

  Laatst gewijzigd: 03 mei 2012

 2. SOVON-nieuws 2006/4 publicatie

  Natura 2000 Zeldzame broedvogels in 2006 Terugkeer Raaf in Nederlandse reigerkolonies? PTT december 2005 Roeken: waar vandaan, waarheen? IJsgorzen in Nederland, als sneeuw voor de zon Een nieuw telproject voor stadsvogels: MUS Recent verschenen Dutch ...

  Laatst gewijzigd: 03 mei 2012

 3. SOVON-nieuws 2004/3 publicatie

  Balanceren tussen blauwe lucht en rode lijst: Veldleeuweriken in de knel Wat ons bindt! De betekenis van agrarisch natuurbeheer voor broedende Veldleeuweriken BMP 2003: Veel bosvogels in de plus en topaantallen Kruisbek Oproep Klapekster Een (Ooie- ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 4. SOVON-nieuws 2004/4 publicatie

  Huismus heeft honger Waarnemingen.sovon.nl Goed jaar voor veel zeldzame broedvogels Wildzoekers: de nieuwe natuurclub voor de jeugd PTT december 2003; ruim een miljoen vogels en veel Zwarte Mezen Gekleurringde Brandganzen in het Deltagebied- ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 5. SOVON-nieuws 2005/1 publicatie

  2005: Jaar van de Tapuit Wild zoeken bij SOVON 5 miljoen watervogels tijdens midwintertelling 2004 Roodkeelpiepers zeldzaam, maar ook steeds zeldzamer? Bijzondere Soorten Project Niet-broedvogels online Wisselend beeld bij kolonievogels in 2004 BMP en ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 6. SOVON-nieuws 2005/2 publicatie

  Verrekijker en vergrootglas Natuurmonumenten: gefeliciteerd! Tien jaar CES: wat is bereikt, wat is nodig? De opmars van Middelste Bonte Spechten in Nederland Wormen-etende wadvogels in de Waddenzee Broedvogels in de stad: naar een nieuwe telmethode? ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 7. SOVON-nieuws 2005/3 publicatie

  Trekvogels een pest? Nieuwe initiatieven Recente watervogeltrends in een hersteld ecosysteem: het Veluwemeer 2004 een BMP-jaar zonder echte uitblinkers Opmerkelijk broedgeval Agenda 2006-De natuuragenda voor actieve vrijwilligers Goed Klauwierenjaar! ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 8. SOVON-nieuws 2005/4 publicatie

  Herman Klomp-prijs voor Bennie van de Brink Terreingebruik van ganzen en zwanen in kaart gebracht Roodbuiken en Zwartbuiken: Waterspreeuwen in ons land Orpheusspotvogel; nieuwe BSP-soort Samenwerking SOVON Vogelonderzoek en Waarneming.nl Oproep ...

  Laatst gewijzigd: 08 mei 2015

 9. SOVON-nieuws 2006/1 publicatie

  Pleidooi voor het gewone Na de vogelgriep... Eerste resultaten midwintertelling van watervogels januari 2005 Morinelplevieren: niet schuw, wel schaars Thom Renssen (1920-2006) overleden BMP in Vogelrichtlijn-gebieden Volop kolonievogels geteld in 2005 ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012

 10. SOVON-nieuws 2006/2 publicatie

  Grenzen aan de groei? Uitstekende natuurwetgeving, handhaven nu! Waterrietzanger: de meest bedreigde BSP-soort Over Eidereenden, wintersterfte en zwaardschedes Vinger aan de pols bij vogelsterfte Recent verschenen Grote aantallen Brandganzentijdens de ...

  Laatst gewijzigd: 09 mei 2012