Schenken of nalaten

Je kunt er voor kiezen om op een heel bijzondere manier bij te dragen aan het onderzoek naar vogels in Nederland. Via een testament bepaal je zelf wat er later met je bezit gebeurt. Zo kun je zorgen dat je ook in de toekomst bijdraagt aan kennis als basis voor natuurbeheer, -beleid en -bescherming.  

Geen belasting

Sovon betaalt geen belasting over je erfenis. Dus alles komt ten goede aan het vogelonderzoek.

Mede-erfgenaam

Je kunt Sovon benoemen tot mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere instellingen of organisaties. Sovon krijgt dan als mede-erfgenaam recht op een deel van je nalatenschap. Dat heet een ’erfstelling’. 

Je kunt ook een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit je erfenis nalaten. Dat heet een ’legaat’.

Testament 

Wil je de vogels in Nederland iets nalaten via Sovon, laat dan een notaris een testament opstellen. 

Bestemming

Bepaal zelf waar je gift naar toe gaat

Is er een specifiek project waar je nauw bij betrokken was? Of een speciale soort die je warm hart toedraagt? In overleg bepaal je zelf de bestemming van je gift aan Sovon. 
 

Belang 

Onafhankelijke tellingen vormen het fundament voor bescherming en beleid. Met je gift draag je bij aan onafhankelijke tellingen als basis voor natuurbescherming, -beheer en -beleid.

Contact

Vraag over nalatenschap erfenis voor Sovon contact opnemen

Heb je vragen over dit onderwerp, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Carolyn Vermanen

carolyn.vermanen@sovon.nl
tel: 024 7 410 425