Roofvogels en uilen

In Nederland komen 23 soorten roofvogels en uilen voor. De meeste soorten broeden in ons land, de rest verblijft hier tijdelijk. 

Met hulp van vele vrijwilligers houdt Sovon bij welke soorten waar voorkomen en in welke aantallen. Na tientallen jaren zijn er per soort trends op te stellen.
 

Smelleken | roofvogels |  Sovon

Doortrekkers en wintergasten

Naast de broedvogels verblijven sommige soorten alleen 's winters in Nederland of tijdens hun doortrek, waaronder: Ruigpootbuizerd, Smelleken