Jonge Waterspreeuw in Zuid-Limburg, juni 2020. Foto: Arno Haanraats

Drie paar Roodbuikwaterspreeuwen in 2020

De Waterspreeuw, preciezer geformuleerd de ondersoort Roodbuikwaterspreeuw, nestelt langs heldere snelstromende beken en riviertjes. De verspreiding raakt tot vlakbij de Nederlandse grens in de Ardennen en Eifel. Maar in Nederland broeden willen ze niet, of toch?

Uit de twintigste eeuw is slechts een tiental broedgevallen bekend, het merendeel uit Zuid-Limburg aan het begin van die eeuw. Zoals dat toen ging, werden de eerste nesten (met oude en jonge vogels) 'verzameld voor de wetenschap'. Tekenend voor de opkomende vogelbescherming is de oppositie die daartegen rees. 'Laat u, onder géén voorwendsel verleiden om, 't zij exemplaren, 't zij nesten, 't zij eieren van den waterspreeuw in handen te spelen van welken verzamelaar ook' aldus rector Jos Cremers in 1913.

Recente broedgevallen

Na een lange periode niets lijkt er vanaf 2013 een kentering te zijn. In de afgelopen jaren werd de Waterspreeuw stilletjesaan een jaarlijkse broedvogel, met drie paren in 2020 als voorlopig hoogtepunt. Vormt dit de opmaat tot een meer bestendig voorkomen? In de nieuwe Sovon-Nieuws wordt aandacht besteed aan deze broedgevallen. Lees het hele artikel hier

Meer in Sovon-Nieuws

Andere bijdragen in dit nummer gaan onder meer over het Jaar van de Wilde Eend, het tellen van Nachtzwaluwen, nieuwigheden bij LiveAtlas, en een gesprek met een bijzondere atlasser. Het nummer staat hier online. Voor wie nog geen lid is: voor slechts twee tientjes ontvang je viermaal per jaar Sovon-Nieuws en ondersteun je het werk van de vereniging. Kijk op sovon.nl/lidmaatschap

Limosa

En voor onze plusleden: nog heel even geduld voor de nieuwe Limosa. Het tweede nummer heeft wat vertraging opgelopen en zal naar verwachting eind augustus verschijnen.