Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 91 - 100 of 1609
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van de Deurnse Peel in 2018 Foppen R., Vogel R. & Ubels B. 2018 2018/57
Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017 Roy Slaterus & Michel Klemann 2018 2018/03
ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2017 Postma J. 2018 2018/28
Broedvogels in Nederland in 2016 Boele A., van Bruggen J., Slaterus R., Vergeer J.-W., & van der Meij T. 2018 2018/01
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt C. 2018 2018/14
De broedvogels van Schiermonnikoog in 2018 Romke Kleefstra & Michel Klemann 2018 2018/85
Broedvogels van het Larserbos, Larservaartbos, Gruttoveld en Rassenbeektocht in 2017 van Manen W. & Deuzeman S 2018 2018/06
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor 2018 2018/68
Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis Teunissen W. 2018 2018/31
Invloed van mountainbikeroutes op broedvogels Sierdsema H. & Kampichler C. 2018 2018/67