Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1640
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Bescherming van weidevogels Teunissen W. A. & Willems F. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/06
Beschrijving en overzichtskaart van de Hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers in het Nederlandse deel van de Waddenzee Voslamber B. 2002 SOVON-informatierapport 2002/09
Betekenis van het Rhederhof voor broedvogels Schoppers J. & Vogel R. 2002 SOVON-informatierapport 2002/07
Binnenlandse steltlopertellingen in Nederland Kleefstra R. & van Winden E. 2009 SOVON-informatierapport 2009/14
Biotoopspecifieke trends van 16 broedvogelsoorten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Hollands duindistrict De Nobel P. , Loos W. B. & Foppen R. 2001 SOVON-onderzoeksrapport 2001/05
Black Terns Chlidonias niger in Benin: Wintering situation (Ferbruary/March 2000) in the coastal wetlands; Mission in the framework of the support of SOVON for COEROE Hagemeijer W. , van der Winden J. , Adjakpa J. & Boko G. 2000 SOVON-onderzoeksrapport 2000/07
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2007 de Boer, P., Klaassen, O., Dijksen, L. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/08
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2008 Klaassen O. , De Boer P. , van den Bremer L. & Dijksen L. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/04
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2009 Klaassen O., de Boer P., van den Bremer L. & Dijksen L. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/08
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2010 de Boer P. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/15