Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1653
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Preventie van vogelschade bij fruitbedrijven; veldtoets met de Firefly bakenkaart op bedrijven met Conference peren. van den Bremer L. & Hallmann C. 2011 Sovon-Onderzoeksrapport 2011/19
Winteropvang voor akkervogels Roodbergen M, Teunissen W. & Liefting M. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/18
Habitatvoorkeur van broedende Ooievaars in de IJsselvallei Roodbergen M. , Nienhuis J. & Majoor F. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/16
Broedvogels van Herperduin; Een analyse van de trends in de periode 1993-2009 Sierdsema H. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/15
Toelichting kansenkaarten beek- en poldervissen Sierdsema H. & Hallmann C. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2011/14
Scholeksters in de knel Ens B.J., Aarts B., Hallmann C., Oosterbeek K., Sierdsema H., Slaterus R., Troost G., van Turnhout C., Wiersma P., Nienhuis J. & van Winden E. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/13
Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2010/11; analyse effecten nieuwe openingstijden baggerspecieberging van den Bremer L. & Deuzeman S. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/12
Analyse van trends van moerasvogels in het Rijnstrangengebied van Kleunen A. , Hallman C. & Vogel R. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/11
Factoren die van invloed zijn op de weidevogelpopulaties Teunissen W. A. & Wymenga E. 2011 SOVON onderzoeksrapport 2011/10 / A&W-rapport 1532 / Alterra rapport 2187
Standaard rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken Voslamber B. & Liefting M. 2011 Sovon-onderzoeksrapport 2011/09