Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1623
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Midwintertelling van watervogels in Nederland, januari 1994 van Roomen M. W. J. , van Winden E. A. J. & Zollinger R. 1995 SOVON-monitoringrapport 1995/01, RIZA-rapport BM 94-16, IKC-Natuurbeheer coproductie 3
Broedvogels van de boswachterijen Eersel/De Kempen en de Cartierheide in 1995 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/08
Het Wetlandproject Van der Winden J. 1995 SOVON-onderzoeksrapport 1995/01
Broedvogels van SBB-reservaten in de IJsseluiterwaarden in 1994 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatie-rapport 1995/03
De avifaunistische waarde van een aantal ontgrondingsplassen langs Rijn en Rijntakken in 1984-93 Vogel R. L. 1995 SOVON-informatierapport 1995/01
Broedvogels van de Ener- en Tempelstukken (Norger Esdorpenlandschap) in 1994 van Manen W. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/02
De nestkaart: zijn noodzakelijke introductie en het vervolg Bijlsma R. G. 1995 SOVON-onderzoeksrapport 1995/02
Broedvogels van de polders Sluipwijk, Oukoop-noord, Lang-Roggebroek en Stein-noord in 1995 Lubbers G. 1995 Inventarisatierapport 95/10
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1993/94 in Nederland van Turnhout C. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1995 SOVON-monitoringrapport 1995/04
Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1993/94 SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep. 1995 SOVON-monitoringrapport 1995/02, RIZA-rapport BM 94-17, IKC-Natuurbeheer coproductie 4