Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1558
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Botentelling rondom IJburg in 2016/17 Slaterus R. 2017 2017/63
Broedvogelkartering Asserbosch 2016 van Manen Willem 2017 2017/06
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 Kleefstra R. 2017 2017/68
Broedvogels binnen het provinciale meetnet voor agrarische soorten in Gelderland in 2016 Vincent de Boer & Roy Slaterus 2017 2017/05
Broedvogels in de Auvergnepolder in 2017 Vincent de Boer 2017 2017/56
Broedvogels in de Ingensche Waard in 2017 Slaterus R. & Schoppers J. 2017 2017/67
Broedvogels in de Leeuwensche en Westelijke Drutensche Waarden in 2017 Symen Deuzeman 2017 2017/61
Broedvogels in Nederland in 2015 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2017 2017/04
Broedvogels van de Noetselerberg in 2016 Klemann M. 2017 2017/11
Broedvogels van de Sallandse Heuvelrug (en Elsenermaat) in 2016 Klemann M. 2017 2017/12