Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1580
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2016/2017 Ganzenwerkgroep Zeeland 2018 2018/40
Invloed van mountainbikeroutes op broedvogels Sierdsema H. & Kampichler C. 2018 2018/67
Jaar van de Kievit Roodbergen M., van der Jeugd H., van der Wal J., van Els P. & Teunissen W. 2018 2017/27
Leefgebiedsbeschrijving Smient in Rijntakken Kleyheeg E. & van den Bremer L. 2018 2018/51
Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 Kleefstra R., Bakker R., Beemster N., Bijkerk W., de Boer P., Buijs R., Ens B., Kampichler C. & Stahl J. 2018 2018/15
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt C. 2018 2018/14
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016 & 2017 Ens B.J., van Winden E., Kleefsta, R., Vroom M. & van der Zee E. 2018 2018/26 / A&W rapport 2476 / Karekiet rapport
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2017/18 Roy Slaterus 2018 2018/87
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2018 2018/17
Prognose gevolgen uitvoering Kierbesluit voor vogels van het Haringvliet André van Kleunen, Ruurd Noordhuis en Floor Arts 2018 2018/10