Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1520
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Status van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar Berend Voslamber en Kees Koffijberg 2017 2017/42
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017 Chris van Turnhout & Frank Majoor 2017 2017/59
Voorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018 van den Bremer L., van Turnhout C. & Schekkerman H. 2017 2017/19
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2015/16 Roy Slaterus & Theo Boudewijn 2017 2017/16
Watervogeltelllingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T. 2017 2017/62
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2016 Postma J. 2017 2017/09
Weidevogelscenario's. Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland Dick Melman, Henk Sierdsema 2017 2017/22
Zomerganzen in de provincie Groningen in 2017 Vincent de Boer & Kees Koffijberg 2017 2017/48
Zomerganzen in Zeeland in 2017 Vincent de Boer 2017 2017/47
Zomerganzentelling Drenthe 2017 Vincent de Boer 2017 2017/46