Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1580
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017 Roy Slaterus & Michel Klemann 2018 2018/03
Broedvogels van Oldematen en Zwarte Water in 2018 van Manen W. 2018 2018/55
Broedvogels van Slangenburg in 2018 van Bruggen J. 2018 2018/60
Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2018 Vincent de Boer 2018 2018/43
Broedvogels van terreinen van de Bosgroep Midden Nederland in Gelderland in 2018 Vincent de Boer 2018 2018/44
Broedvogels van Terschelling in 2018 Scholten S. 2018 2018/54
Broedvogels van Vlieland in 2018 de Boer P. 2018 2018/61
Broedvogels van Waalenburg en Dijksmanshuizen in 2018 Lieuwe Dijksen & Vincent de Boer 2018 2018/81
De broedvogels van Schiermonnikoog in 2018 Romke Kleefstra & Michel Klemann 2018 2018/85
Ecologische Verbindingszones conform Wet natuurbescherming in Noord-Brabant; onderzoek en toekomstverkenning ten Holt H., Sierdsema H., Martens S., van den Bremer L., van Kleunen A. & Kampichler C. 2018 2018/16 - Bureau ZET-rapport 2018/4084