Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1528
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2016 Deuzeman S. 2017 2017/14
Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2015/2016 Ganzenwerkgroep Zeeland 2017 2017/40
Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2016: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden Schekkerman H., Gerritsen G.J. & Hooijmeijer J. 2017 2017/13
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Bruno J. Ens, Marcel Kersten, Jaap van der Meer, Jeroen Wijsman, Hans Schekkerman, Erik van Winden & Kees Rappoldt 2017 2017/15
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016 Bruno J. Ens, Romke Kleefstra, Erik van Winden, Farisia Polwijk, Marjan Vroom, Els van der Zee, Anneke Rippen & Marten Sikkema 2017 2017/30
Naar een demografische analyse van populaties van karakteristieke vogels van het Deltagebied Schekkerman H., Arts F.A., van der Jeugd H., Stienen E.W.M. & van Roomen M. 2017 2017/58
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2016/17 Slaterus R. 2017 2017/64
Selectie van water- en zeevogelsoorten voor de Nederlandse Living Planet Index Zoute- en Zoete wateren van Roomen M., van Winden E. & van Turnhout C. 2017 2017/35
Status van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar Berend Voslamber en Kees Koffijberg 2017 2017/42
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017 Chris van Turnhout & Frank Majoor 2017 2017/59