Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1572
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van Waalenburg en Dijksmanshuizen in 2018 Lieuwe Dijksen & Vincent de Boer 2018 2018/81
Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van de leefgebieden in Noord-Brabant Henk Sierdsema en Christian Kampichler 2018 2018/66
Broedvogels van de Deurnse Peel in 2018 Foppen R., Vogel R. & Ubels B. 2018 2018/57
Broedvogels van het Larserbos, Larservaartbos, Gruttoveld en Rassenbeektocht in 2017 van Manen W. & Deuzeman S 2018 2018/06
Broedvogels van Boswachterij Garderen en de Bennekomse Meent in 2018 Deuzeman S. & Verstrael T. 2018 2018/63
Leefgebiedsbeschrijving Smient in Rijntakken Kleyheeg E. & van den Bremer L. 2018 2018/51
Broedvogels van Landgoed Dorth in 2018 Piet Schermerhorn & Vincent de Boer 2018 2018/76
Broedvogels van Ameland in 2018 Postma J. 2018 2018/58
Broedvogels van het Deelerwoud in 2018 Vincent de Boer & Dirk Zoetebier 2018 2018/78
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2016/17 de Boer P. 2018 2018/09