Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1555
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis Teunissen W. 2018 2018/31
Broedvogels van de Oldenzaalse Stuwwal in 2018 Rob Vogel 2018 2018/80
Broedvogels van de Deurnse Peel in 2018 Foppen R., Vogel R. & Ubels B. 2018 2018/57
Broedvogels van het Larserbos, Larservaartbos, Gruttoveld en Rassenbeektocht in 2017 van Manen W. & Deuzeman S 2018 2018/06
Broedvogels in Nederland in 2016 Boele A., van Bruggen J., Slaterus R., Vergeer J.-W., & van der Meij T. 2018 2018/01
Broedvogels van het Harderbos in 2018 Willem van Manen & Symen Deuzeman 2018 2018/82
Invloed van mountainbikeroutes op broedvogels Sierdsema H. & Kampichler C. 2018 2018/67
Broedvogels van Vlieland in 2018 de Boer P. 2018 2018/61
Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017 Roy Slaterus & Michel Klemann 2018 2018/03
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2016/17 de Boer P. 2018 2018/09