Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1653
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1995/96 in Nederland Boele A. , van Turnhout C. , Sierdsema H. & Meijer R. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/03
Tijdreeksen vogel-doelvariabelen voor de Zoete Rijkswateren en Waddenzee ten behoeve van het Jaarboek Monitoring Rijkswateren 1996 en 1997 Boele A. , van Winden E. & Zoetebier D. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/11, RIZA-rapport BM 98-01
Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard en Rijnstreek in 2005 Boer de P. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/35
Een update van het voorkomen van de Kleine Zwaan in de omgeving van Amersfoort Boer de V. 2008 SOVON-informatierapport 2009/13
Data met betrekking tot ganzen in de zomermaanden in Zeeuws-Vlaanderen, 2004-2010 Boer de V. & Voslamber B. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/02
Broedvogels van Polder Nieuwenoord en het Flaauwe Werk in 2005 Boer P. de. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/39
Breeding performance of Lesser Black-backed Larus fuscus and Herring Gulls L argentatus carrying GPS-PTT’s, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2010 Boer P. de. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/16
Broedvogels van Fort Frederik Hendrik eo, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/06
Broedvogels van de Buitenhaven van Terneuzen, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/07
Broedvogels van de Zwinmond, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/13