Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1469
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Effect van verhouding tussen mossels en Japanse oesters op de vogelbevolking van schelpdierbanken Ens B.J., Waser A.M., Deuzeman S., wa Kangeri A.K., van Winden E., Postma J., de Boer P. & van der Meer J. 2016 2016/17
Evaluatie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden ten Holt H., Martens S., Stahl J., Sierdsema H., van den Bremer L. 2016 2016/33
Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2015/16 van den Bremer L. & Deuzeman S. 2016 2016/18
Ganzen- en zwanentelling in Zeeland seizoen 2014/2015 Ganzenwerkgroep Zeeland 2016 2016/38
Geringde Grauwe Ganzen in Limburg Berend Voslamber 2016 2016/56
Gezondheid Nederlandse vogelpopulaties Teunissen W., van Kleunen A., Sierdsema H. Kampichler C., van den Bremer L. & van Turnhout C. 2016 2016/30
Grauwe Ganzen in De Deelen in 2016 Kleefstra R. 2016 2016/42
Inventarisatie Stadsganzen in enkele gemeenten in de Provincie Utrecht in 2016 de Boer V., de Jong A. & Voslamber B. 2016 2016/19
Leefgebiedenkaarten van de Natura 2000-gebieden en PAS-gebieden Sierdsema H., van Kleunen A., van den Bremer L., Sparrius L., Smit J., Gmelig Meyling A., Termaat T., Kranenbarg J., Hollander H., Zollinger R. & Stahl J. 2016 2016/21
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage tot en met monitoringjaar 2015 Ens B.J., Kersten M., Krol J., van der Meer J., Wijsman J., Schekkerman H. Smit C.J.& Rappoldt K. 2016 2016/15