Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1640
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2012 de Boer V. & Slaterus R. 2012 2012/48
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010 van Kleunen A., Koffijberg K., Nienhuis J., de Boer P., Smit C.J., Oosterbeek K. & van Roomen M. 2012 2012/49
Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg Lemaire A.J.J., Brouwer E., Krekels R., van Kleunen A., Mensing V., Scherpenisse M., Sierdsema H. & Tomassen H.B.M. 2012 2012/50
Broedvogels in Nederland in 2011 Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.-W. & Plate C.L. 2013 2013/01
Watervogels in Nederland in 2010/2011 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2013 2013/02
Broedvogels van de Landgoederen Leusveld en Voorstonden en de Hiemberg in 2012. Deuzeman S. 2013 2013/03
Broedvogels in enkele terreinen van Het Flevo-landschap in 2012 van Manen W. & Deuzeman S. 2013 2013/04
De broedvogels van het Harderbos in 2012 van Manen W. & Deuzeman S. 2013 2013/05
Broedvogels in de Leeuwensche en Westelijke Drutensche Waarden in 2012 Deuzeman S. 2013 2013/06
Broedvogels van Arkemheen in 2012 van Manen W. 2013 2013/07