Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1640
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Soortenherstelprogramma beheerplan Natura 2000 Veluwe Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Marijn Nijssen, Susan Martens, Petra Verburg 2019 2019/76
Broedvogelinventarisatie Horsterwold 2019 Abma J. 2019 2019/51
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2018 Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt K. 2019 2019/22
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland ‘Stern’ in 2019 de Boer P. 2019 2019/81
Effecten van ganzen op weidevogels in het broedseizoen in Zuid-Holland Maja Roodbergen, Erik Kleyheeg, Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/35
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 2019/84
Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier Maja Roodbergen, Jurrian van Irsel, Ruud Foppen, Julia Stahl 2019 2019/93
Broedvogelinventarisatie IJsselwaarden 2019 Schermerhorn P. 2019 2019/46
Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland van Turnhout C. & Zoetebier D. 2019 2019/21
Broedvogels van de Rottums in 2006-2017 Postma P. & Koffijberg K. 2019 2019/28