Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1640
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels in Nederland in 2015 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2017 2017/04
Broedvogels in Nederland in 2016 Boele A., van Bruggen J., Slaterus R., Vergeer J.-W., & van der Meij T. 2018 2018/01
Broedvogels in Nederland in 2010 Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.W., Ballering L. & Plate C.L. 2012 2012/01
Broedvogels in Nederland in 2011 Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.-W. & Plate C.L. 2013 2013/01
Broedvogels in Nederland in 2009 Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.-W. & Plate C.L. 2011 SOVON-monitoringrapport 2011/01
Monitoring van vogels in Nederlandse Belangrijke Vogelgebieden: jaarrapport 1996 Boele A. , van der Weide M. J. T. , van Winden E. A. J. & Zoetebier D. 1999 SOVON-monitoringrapport 1999/02
Midwintertelling van watervogels in Nederland, januari 1995 Boele A. , van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/05, RIZA-rapport BM 95-28, IKC-Natuurbeheer coproductie 11
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1995/96 in Nederland Boele A. , van Turnhout C. , Sierdsema H. & Meijer R. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/03
Tijdreeksen vogel-doelvariabelen voor de Zoete Rijkswateren en Waddenzee ten behoeve van het Jaarboek Monitoring Rijkswateren 1996 en 1997 Boele A. , van Winden E. & Zoetebier D. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/11, RIZA-rapport BM 98-01
Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard en Rijnstreek in 2005 Boer de P. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/35