Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Broedvogels van de Duinen van Goeree in 2011 Majoor F., Slaterus R. & Annema M. 2012 2012/38
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2012 Kleefstra R. & de Boer P. 2012 2012/39
Watervogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2011/2012 Kleefstra R. & de Boer P. 2012 2012/40
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2011/12 Klaassen O. 2012 2012/41
Invloed van de vos op het broedsucces van grauwe gans Voslamber B., Mulder J. & van den Bremer L. 2012 2012/42
Ecologische monitoring Nachtzwaluw in Noord-Brabant in 2008-2010 van Kleunen A., Sierdsema H., Nijssen M., Huigens T. & Wouters P. 2012 2012/43
Informatie over soorten van Bijlage IV (additioneel) en Bijlage V van de Habitatrichtlijn buiten de EHS Verburg P. 2012 2012/44
Advies Regte Heide Sierdsema H., Vogels J., Bobbink R. & van den Bremer L. 2012 2012/45
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2011 Postma J., Jager K. & Oomen D. 2012 2012/46
Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in Flevoland in 2012 Slaterus R., Jager K. & Postma J. 2012 2012/47