Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1652
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Terreingebruik en voedsel van de Zwarte Specht in Noord-Brabant en Drenthe van Kleunen A., van Manen W., Nijssen M. & van den Burg A. 2020 2020/15
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020 Kleefstra R. 2020 2020/86
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag - rapportage tot en met monitoringjaar 2019 Ens B.J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H., Rapppoldt K., van Kessel J. & Nienhuis J. 2020 2020/25
Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta. van Roomen M., Arts F., van Kleunen, A., van Winden E., Roodbergen M. & Schekkerman H. 2020 2020/28
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020 2020/10
Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe Vogel R. 2020 2020/02
Zomerganzen in de provincie Groningen in 2019 Vincent de Boer & Kees Koffijberg 2020 2020/23
Predatieproblematiek bij weidevogels Teunissen W., Kampichler C., Majoor F., Roodbergen M. & Kleyheeg E. 2020 2020/41
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Hoofdrapport Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Susan Martens, Marijn Nijssen, Petra Verburg 2020 2020/29
Verandering natuurkwaliteit broedvogels Henk Sierdsema & Christian Kampichler 2020 2020/30