Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 2019/84
Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines Henk Sierdsema, Paul van Els & Jurrian van Irsel 2019 2019/89
Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces de Boer P. 2019 2019/82
Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/23
Watervogels in Nederland in 2016/2017 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2019 2019/01
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems in 2018 Peter de Boer & Kees Koffijberg 2019 2019/06
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos; winter 2018/19 Roodbergen M. & Klaassen O. 2019 2019/13
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2018 Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt K. 2019 2019/22
Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland van Turnhout C. & Zoetebier D. 2019 2019/21
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016, 2017 & 2018 Bruno J. Ens, Erik van Winden, Romke Kleefstra, Marjan Vroom & Els van der Zee 2019 Sovon-rapport 2019/31 / A&W rapport 2556 / Karekiet rapport @@@