Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1656
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag - rapportage tot en met monitoringjaar 2019 Ens B.J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H., Rapppoldt K., van Kessel J. & Nienhuis J. 2020 2020/25
Monitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2019 Willem van Manen, Stef van Rijn & Symen Deuzeman 2020 2020/19
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Achtergrondrapport Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Susan Martens, Marijn Nijssen & Petra Verburg 2020 2020/32
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Hoofdrapport Henk Sierdsema, Henk ten Holt, Susan Martens, Marijn Nijssen, Petra Verburg 2020 2020/29
Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe Vogel R. 2020 2020/02
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2019/20 Slaterus R. 2020 2020/78
Predatieproblematiek bij weidevogels Teunissen W., Kampichler C., Majoor F., Roodbergen M. & Kleyheeg E. 2020 2020/41
Richtlijnen voor beheer en onderhoud van hoogspanningsmasten en -stations waarin nesten aanwezig zijn Loes van den Bremer, Peter de Boer, André van Kleunen & Rob Vogel 2020 2020/16
Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta. van Roomen M., Arts F., van Kleunen, A., van Winden E., Roodbergen M. & Schekkerman H. 2020 2020/28
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2020 van Turnhout C. & Majoor F. 2020 2020/96