Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1635
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2019/20 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020 2020/100
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019 Hornman M. & Slaterus R. 2020 2020/21
Zomerganzen in de provincie Groningen in 2019 Vincent de Boer & Kees Koffijberg 2020 2020/23
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos; winter 2018/19 Roodbergen M. & Klaassen O. 2019 2019/13
Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland van Turnhout C. & Zoetebier D. 2019 2019/21
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler & Julia Stahl 2019 2019/24
ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018 Postma J. 2019 2019/27
Annual survival of Swedish Lesser White-fronted Geese Schekkerman H. & Koffijberg K. 2019 2019/63
Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019 Jan-Willem Vergeer, Lara Marx & Henk Sierdsema 2019 2019/86
Botentelling rondom IJburg in 2018/19 Slaterus R. 2019 2019/73