Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 221 - 230 of 1572
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Monitoring van vogels in de leefgebieden droge en natte dooradering Teunissen W., van Turnhout C., Soldaat L. & Vogel R. 2015 2015/49
Monitoring van vogels in het leefgebied open grasland Teunissen W., van Turnhout C., Soldaat L. & Vogel R. 2015 2015/35
Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels Vogel R.L. 2015 2015/19
Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015 Vogel R.L. 2015 2015/66
Resultaten boottellingen Nederlandse Waddenzee 2012-2014 de Boer P., Symen Deuzeman S., Postma J., van Winden E., van Roomen M., Schekkerman H., Kampichler C. & Waddenunit 2015 2015/10
Roofvogels van het Bergherbos in 2014 Klaassen O. 2015 2015/17
Status of coastal waterbird populations in the East Atlantic Flyway 2014 van Roomen M., Nagy S., Foppen R., Dodman T., Citegetse G. & Ndiaye A. 2015 geen rapportnummer
Tellingen van Grutto’s en andere weidevogels in de provincie Utrecht in 2015 Slaterus R. & Majoor F. 2015 2015/30
Tuinvogeltelling 2015 Albert de Jong, Henk Sierdsema & Astrid van den Broek 2015 geen rapportnummer
Vogels in de projectgebieden van het programma Rust voor Vogels – Ruimte voor Mensen: overzicht van aantallen en trends tot en met 2014 Koffijberg K. & van den Bremer L. 2015 2015/20