Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 211 - 220 of 1558
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Resultaten boottellingen Nederlandse Waddenzee 2012-2014 de Boer P., Symen Deuzeman S., Postma J., van Winden E., van Roomen M., Schekkerman H., Kampichler C. & Waddenunit 2015 2015/10
Roofvogels van het Bergherbos in 2014 Klaassen O. 2015 2015/17
Status of coastal waterbird populations in the East Atlantic Flyway 2014 van Roomen M., Nagy S., Foppen R., Dodman T., Citegetse G. & Ndiaye A. 2015 geen rapportnummer
Tellingen van Grutto’s en andere weidevogels in de provincie Utrecht in 2015 Slaterus R. & Majoor F. 2015 2015/30
Tuinvogeltelling 2015 Albert de Jong, Henk Sierdsema & Astrid van den Broek 2015 geen rapportnummer
Vogels in de projectgebieden van het programma Rust voor Vogels – Ruimte voor Mensen: overzicht van aantallen en trends tot en met 2014 Koffijberg K. & van den Bremer L. 2015 2015/20
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels Ens B.J., Dokter A., Rappoldt K. & Oosterbeek K. 2015 2015/02
Watervogels in Nederland in 2012/2013 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., Kleefstra R., van Winden E., Sovon Ganzen en Zwanengroep & Soldaat L. 2015 2015/01
Watervogels in Nederland in 2013/2014 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2015 2015/72, RWS-rapport BM 15.21
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2014 Postma J. & Jager K. 2015 2015/11