Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 211 - 220 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Inventarisatie Stadsganzen in enkele gemeenten in de Provincie Utrecht in 2016 de Boer V., de Jong A. & Voslamber B. 2016 2016/19
Leefgebiedenkaarten van de Natura 2000-gebieden en PAS-gebieden Sierdsema H., van Kleunen A., van den Bremer L., Sparrius L., Smit J., Gmelig Meyling A., Termaat T., Kranenbarg J., Hollander H., Zollinger R. & Stahl J. 2016 2016/21
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage tot en met monitoringjaar 2015 Ens B.J., Kersten M., Krol J., van der Meer J., Wijsman J., Schekkerman H. Smit C.J.& Rappoldt K. 2016 2016/15
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2015/16 Klaassen 0. 2016 2016/20
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016 van Turnhout C. & Majoor F. 2016 2016/59
Populatieomvang en trend van de Zwarte Specht op de Brabantse Wal van den Bremer L., Kampichler C., Siersema H. & Vogel R. 2016 2016/25
Rode en Oranje Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland van Kleunen A., van Winden E., Dreef C., Foppen R. & van Roomen M. 2016 2016/01
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016 van Turnhout C. & Majoor F. 2016 2016/55
Tellingen van Grutto’s en andere weidevogels in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in 2015 Slaterus R. 2016 2016/16
Trektellingen in Nederland in 2015 Hustings F., Troost G. & Boele A. 2016 geen rapportnummer