Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 201 - 210 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
De ecologische haalbaarheid van de Natura 2000 instandhoudingsdoelen voor vogels Foppen F., van Roomen M., van den Bremer L. & Noordhuis R. 2016 2016/51
De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2015 Deuzeman S. 2016 2016/08
Draagkracht voor foeragerende ganzen en Smienten in het Natura 2000-gebied Rijntakken Loes van den Bremer, Jeroen Nienhuis, Marc van Roomen, Erik van Winden & Berend Voslamber 2016 2016/29
Effect van verhouding tussen mossels en Japanse oesters op de vogelbevolking van schelpdierbanken Ens B.J., Waser A.M., Deuzeman S., wa Kangeri A.K., van Winden E., Postma J., de Boer P. & van der Meer J. 2016 2016/17
Evaluatie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden ten Holt H., Martens S., Stahl J., Sierdsema H., van den Bremer L. 2016 2016/33
Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2015/16 van den Bremer L. & Deuzeman S. 2016 2016/18
Ganzen- en zwanentelling in Zeeland seizoen 2014/2015 Ganzenwerkgroep Zeeland 2016 2016/38
Geringde Grauwe Ganzen in Limburg Berend Voslamber 2016 2016/56
Gezondheid Nederlandse vogelpopulaties Teunissen W., van Kleunen A., Sierdsema H. Kampichler C., van den Bremer L. & van Turnhout C. 2016 2016/30
Grauwe Ganzen in De Deelen in 2016 Kleefstra R. 2016 2016/42