Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1578
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van het Kuinderbos in 1990 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/16
Vogels in het stroomgebied van de Oude IJssel Boele A. 1999 SOVON-informatierapport 1999/02
Toelichting bij database met tellingreeksen van watervogels uit de periode 1939/40 - 1991/92 van Terschelling, Oerd (Ameland), de Friese Kust, Schiermonnikoog en de Groningse Kust Boele A. 1998 SOVON-informatierapport 1998/08
Vogels in en over locaties voor een tweede luchthaven Boele A. 1997 SOVON onderzoeks-rapport 1997/08
Vogels in Waardevolle Cultuurlandschappen medio jaren negentig: dichtheden van indicatorsoorten Boele A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/06
Vogels in waardevolle cultuurlandschappen in 1997 & 1998 Boele A. 1999 SOVON-informatierapport 1999/03
Toelichting bij database met telreeksen van watervogels uit de periode 1980/81-1991/92 van Wieringen/Balgzand, Griend, Rottumerplaat, Rottumeroog/Zuiderduin en Dollard Boele A. & Kleefstra R. 2000 SOVON-informatierapport 2000/02
Trends van vogels in belangrijke gebieden in Nederland (1980-2000) Boele A. & van der Weide M. J. T. 2002 SOVON-informatierapport 2002/03
Een kwart eeuw Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland (1980-2004) Boele A. , Hustings F. , van Kleunen A. , van Turnhout C. & Plate C. 2005 SOVON-monitoringrapport 2005/02
Broedvogeldoelsoorten en de Ecologische Hoofdstructuur: een verspreidingsanalyse Boele A. , Klemann M. & Vogel R. L. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/03