Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1635
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Predatieproblematiek bij weidevogels Teunissen W., Kampichler C., Majoor F., Roodbergen M. & Kleyheeg E. 2020 2020/41
Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta. van Roomen M., Arts F., van Kleunen, A., van Winden E., Roodbergen M. & Schekkerman H. 2020 2020/28
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2020 van Turnhout C. & Majoor F. 2020 2020/96
Terreingebruik en voedsel van de Zwarte Specht in Noord-Brabant en Drenthe van Kleunen A., van Manen W., Nijssen M. & van den Burg A. 2020 2020/15
Verandering natuurkwaliteit broedvogels Henk Sierdsema & Christian Kampichler 2020 2020/30
Vogels en verstoringsbronnen in de Rotterdamse Haven. Handreiking voor een beoordelingskader. R. Foppen & M. Roodbergen 2020 2020/18
Waterbirds in the international Rhine Valley: numbers, distribution and trends van Roomen M., Hustings F., van Winden E., Dronneau C., Frauli C., Strebel N.,Wahl J., Koffijberg K. & van Turnhout C. 2020 2020/99 - ICPR rapnr 277
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2018/2019 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2020 2020/14
Watervogels in Nederland in 2017/2018 Hornman M., Hustings. F., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Kleefstra R., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2020 2020/01
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020 2020/10