Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1506
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor 2018 2018/68
Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van de leefgebieden in Noord-Brabant Henk Sierdsema en Christian Kampichler 2018 2018/66
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2016/2017 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/04
Watervogels in Nederland in 2015/2016 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2018 2018/07 RWS-rapport BM 18.08
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2016/17 Roy Slaterus 2018 2018/30
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2017/2018 Roy Slaterus 2018 2018/52
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria 2017 van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017 2017/34
Botentelling rondom IJburg in 2016/17 Slaterus R. 2017 2017/63
Broedvogelkartering Asserbosch 2016 van Manen Willem 2017 2017/06
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 Kleefstra R. 2017 2017/68