Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1580
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces de Boer P. 2019 2019/82
Broedvogels van de Rottums in 2006-2017 Postma P. & Koffijberg K. 2019 2019/28
Broedvogels van het Edese Bos Oost in 2018 Symen Deuzeman 2019 2019/17
Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018 Willem van Manen & Symen Deuzeman 2019 2019/18
Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier Maja Roodbergen, Jurrian van Irsel, Ruud Foppen, Julia Stahl 2019 2019/93
Draagkracht voor overwinterende ganzen in Natura 2000-gebied Rijntakken Hans Schekkerman, Erik van Winden, Loes van den Bremer & Rob Vogel 2019 2019/36
Effecten van ganzen op weidevogels in het broedseizoen in Zuid-Holland Maja Roodbergen, Erik Kleyheeg, Pauline Alefs & Wolf Teunissen 2019 2019/35
Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07 – 2016/17 Kees Koffijberg & Erik van Winden 2019 2019/26
Important Bird Areas in the Netherlands 2019. van Vreeswijk T., van Roomen M., van Winden E., Dotinga H. & Korporaal N. 2019 2019/78
Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2018: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden H. Schekkerman, G.J. Gerritsen & J. Hooijmeijer 2019 2019/14