Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 191 - 200 of 1675
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2017/2018 Roy Slaterus 2018 2018/52
Zomerganzen in Drenthe in 2018 Vincent de Boer 2018 2018/47
Zomerganzen in Friesland in 2016-2018 Kees Koffijberg & Vincent de Boer 2018 2018/46
Zomerganzen in Groningen in 2018 Kees Koffijberg & Vincent de Boer 2018 2018/45
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria 2017 van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017 2017/34
Botentelling rondom IJburg in 2016/17 Slaterus R. 2017 2017/63
Broedvogelkartering Asserbosch 2016 van Manen Willem 2017 2017/06
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 Kleefstra R. 2017 2017/68
Broedvogels binnen het provinciale meetnet voor agrarische soorten in Gelderland in 2016 Vincent de Boer & Roy Slaterus 2017 2017/05
Broedvogels in de Auvergnepolder in 2017 Vincent de Boer 2017 2017/56