Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 191 - 200 of 1580
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Zomerganzen in Drenthe in 2016 De Boer V. 2016 2016/40
Aantalsontwikkeling van vogels langs het Pannerdensch kanaal in 2011-2015 Klaassen O. 2015 2015/47
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2014/15 klaassen O. 2015 2015/25
Beoordeling van de staat van instandhouding van de kievit Vanellus vanellus als broedvogel in de provincie Fryslân Teunissen W., Kampichler C., Roodbergen M. & Vogel R. 2015 2015/56
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013 Koffijberg K., de Boer P., Hustings F., van Kleunen A., Oosterbeek K. & Cremer J. 2015 2015/61
Broedvogelmonitoring ‘A Better LIFE for Bittern’-Nulmeting 2015 Deuzeman S. 2015 2015/29
Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2015 Kleefstra R. & de Boer P. 2015 2015/58
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2015 Kleefstra R. 2015 2015/51
Broedvogels in de Leeuwensche en Westelijke Drutensche Waarden in 2014 Deuzeman S. 2015 2015/12
Broedvogels in Nederland in 2013 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2015 2015/04