Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 181 - 190 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Beoordeling geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen Sierdsema H. & Jansen E. 2016 2016/12
Beoordeling van de regionale populaties van broedvogels van open grasland op vliegveld Valkenburg en omgeving Siersema H. & van Kleunen A. 2016 2016/05
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014 Koffijberg K., Cremer J.S.M., de Boer P., Postma J. & Oosterbeek K. 2016 2016/11, WOt-technical-report 78, Wageningen Marine Research-rapport C112/16
Broedvogelinventarisatie van Berkenheuvel in 2016 van Manen W. 2016 2016/57
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2016 Kleefstra R. 2016 2016/41
Broedvogels in Nederland in 2014 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & van der Meij T. 2016 2016/04
Broedvogels van de akkers van het Bergherbos in 2016 Klaassen O. 2016 2016/46
Broedvogels van de Klutenplas in 2016: aantallen en broedsucces de Boer P. 2016 2016/48
Broedvogels van de Korendijkse Slikken in 2016 Vincent de Boer & George Tanis 2016 2016/45
Broedvogels van een aantal objecten in de Koppenwaard en bij Westervoort (noord) in 2016 Klaassen O. 2016 2016/37