Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 181 - 190 of 1675
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2017/18 Roy Slaterus 2018 2018/87
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2018 2018/17
Prognose gevolgen uitvoering Kierbesluit voor vogels van het Haringvliet André van Kleunen, Ruurd Noordhuis en Floor Arts 2018 2018/10
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor 2018 2018/68
Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van de leefgebieden in Noord-Brabant Henk Sierdsema en Christian Kampichler 2018 2018/66
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2016/2017 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/04
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2017/2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/84
Watervogels in Nederland in 2015/2016 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2018 2018/07 RWS-rapport BM 18.08
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18 Vincent de Boer, Roy Slaterus, Theo Boudewijn 2018 2018/74
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2016/17 Roy Slaterus 2018 2018/30