Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 161 - 170 of 1675
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Weidevogelinventarisaties in de provincie Utrecht in 2014 Roy Slaterus & Frank Majoor 2014 2014/50
Broedvogels van De Snelle Loop in 2014 van Manen W. 2014 2014/51
Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in Flevoland in 2014 Slaterus R. 2014 2014/54
Jonge Grutto’s in Nederland in 2014: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden Schekkerman H., Gerritsen G.J. & Hooijmeijer J. 2014 2014/55
Naar een effectief en internationaal verantwoord beheer van de in Nederland overwinterende populatie Kolganzen Jongejans E., Nolet B.A., Schekkerman H., Koffijberg K. & de Kroon H. 2014 2014/56
Watervogels in Nederland in 2012/2013 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., Kleefstra R., van Winden E., Sovon Ganzen en Zwanengroep & Soldaat L. 2015 2015/01
Wat bepaalt de draagkracht van de Waddenzee voor wadvogels Ens B.J., Dokter A., Rappoldt K. & Oosterbeek K. 2015 2015/02
Broedvogels van Tiengemeten in 2014 Slaterus R. & Klemann M. 2015 2015/03
Broedvogels in Nederland in 2013 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2015 2015/04
Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2014 en 2015 Kleefstra R., Stahl J. & Voslamber B. 2015 2015/05