Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 161 - 170 of 1675
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Waarderingskaarten Avifauna Noordoost Verbinding, toelichting van der Weide, M. & Boele, A. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/05
Broedvogels van Boswachterij Wieringermeer in 1997 Dijksen L. J. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/14
Vogelgegevens Inrichtingsplan Rijnwaarden van der Weide, M. & Voslamber, B. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/04
Vogels in Waardevolle Cultuurlandschappen medio jaren negentig: dichtheden van indicatorsoorten Boele A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/06
De broedvogels van de Mokerheide en Sint-Jansberg in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/06
Broedvogels van boswachterij Appelscha in 1996 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/01
De broedvogels van de Maashorst in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/04
Broedvogelgegevens HST-Oost (Utrecht-Arnhem) & A12 (Utrecht-Veenendaal) van der Weide, M. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/06
Tijdreeksen vogel-doelvariabelen voor de Zoete Rijkswateren en Waddenzee ten behoeve van het Jaarboek Monitoring Rijkswateren 1996 en 1997 Boele A. , van Winden E. & Zoetebier D. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/11, RIZA-rapport BM 98-01
Vogelgegevens (broedvogels/niet-broedvogels) Hanzelijn Voslamber B. & van der Weide M. 1998 SOVON-informatierapport 1998/02