Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 161 - 170 of 1562
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Trektellingen in Nederland in 2015 Hustings F., Troost G. & Boele A. 2016 geen rapportnummer
Validation BioScore 2.0 distribution maps for breeding birds Kampichler C. & Sierdsema H. 2016 2016/06
Verkennende botentelling rondom IJburg in 2015/16 Klassen O. 2016 2016/22
Vogels van het Haringvliet. Impressie van vogelwaarden voor en na de afsluiting in 1970 Vergeer J.-W., Arts F., Lilipaly S., Hoekstein M. & Strucker R. 2016 2016/09
Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van het agrarisch gebied in Noord-Brabant Sierdsema H. & Kampichler C. 2016 2016/36
Watervogels in het Lauwersmeer 2012/13-2014/15 Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016 2016/14
Watervogels in het Lauwersmeer in 2015/2016 Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2016 2016/43
Watervogels in Nederland in 2014/2015 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2016 2016/54
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2014/15 Slaterus R. & Boudewijn T. 2016 2016/31
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2015 Postma J. 2016 2016/03