Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1652
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelkartering WML-waterwingebied De Rug, resultaten kartering 2007 Pahlplatz R. A. J. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/54
Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2001 van der Weide. M. 2002 SOVON-informatierapport 2002/01
Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2002 van der Weide M. J. T. 2003 SOVON-informatierapport 2003/07
Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2003 van der Weide M. J. T. 2004 SOVON-informatierapport 2004/02
Broedvogelmonitoring ‘A Better LIFE for Bittern’-Nulmeting 2015 Deuzeman S. 2015 2015/29
Broedvogelmonitoring in de Nieuwkoopse Plassen in het kader van het LIFE-projekt in 2000 Deuzeman S. B. 2000 SOVON-inventarisatierapport 2000/20
Broedvogelmonitoring in de Nieuwkoopse Plassen in het kader van het LIFE-projekt in 2001 Deuzeman S. B. 2001 SOVON-inventarisatierapport 2001/29
Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2003 (Waterschap Groot Salland) Deuzeman S. B. 2003 SOVON-inventarisatierapport 2003/34
Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2005 Deuzeman S. B. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-06
Broedvogelmonitoring in het kader van de keersluis bij Ramspol (OV) in 2007 Deuzeman S. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/01