Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Overleving van Grauwe Ganzenfamilies langs de Axelse Kreek in 2007 Voslamber, B. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/08
Voorstudie aanvaringsrisico's van vogels tegen hoogspanningslijnen bij Den Hoorn, Bath en Nesselande Van den Bremer L. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/07
Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer Teunissen, W.A., Willems, F., Majoor, F. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/06
Veranderingen in de verspreiding van overwinterende Smienten in relatie tot wijzigingen in het faunabeleid Van den Bremer L. , Voslamber B. , van Winden E. & van Turnhout C. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/04
Weidevogels in de SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 Teunissen, W.A., Wymenga, E. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/01
Broedsucces, voedselecologie en dispersie van de Blauwe Kiekendief op de Waddeneilanden in 2004-2006 Klaassen O., Dijksen L., de Boer P., Willems F., Foppen R. & Oosterbeek K. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006-15
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten in de Nederlandse kustduinen van Turnhout, C., Aben, J., Beusink, P., Geertsma, M. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/14
Meetplan monitoring stadsvogels van Turnhout C. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/13
Scholeksters en de droogvalduur van kokkels in de Oosterschelde Rappoldt C., Kersten M., Ens B. J. & Wijsman W. J. M. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/12
Rapportage over de werkzaamheden die nodig zijn om het simulatiemodel WEBTICS toe te passen op de Wulp Ens B. J. , Rappoldt C. & Zwarts L. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/11