Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels in de Auvergnepolder in 2017 Vincent de Boer 2017 2017/56
Broedvogels van het Hooghalerveld in 2017 Willem van Manen 2017 2017/55
Broedvogels van Kootwijk in 2017 Deuzeman S. & Vogel R. 2017 2017/57
Zomerganzen in Zeeland in 2017 Vincent de Boer 2017 2017/47
Zomerganzentelling Drenthe 2017 Vincent de Boer 2017 2017/46
Watervogeltelllingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T. 2017 2017/62
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 Kleefstra R. 2017 2017/68
Broedvogels in de Leeuwensche en Westelijke Drutensche Waarden in 2017 Symen Deuzeman 2017 2017/61
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017 Chris van Turnhout & Frank Majoor 2017 2017/59
Broedvogels in de Ingensche Waard in 2017 Slaterus R. & Schoppers J. 2017 2017/67