Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1652
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
De broedvogels van de Maashorst in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/04
Waarderingskaarten Avifauna Noordoost Verbinding, toelichting van der Weide, M. & Boele, A. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/05
Vogels in het tracégebied A15 (Varsseveld-Enschede) van der Weide, M. & Erhart, F. 1997 SOVON-informatierapport 1997/01
Broedvogelgegevens HST-Oost (Utrecht-Arnhem) & A12 (Utrecht-Veenendaal) van der Weide, M. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/06
Vogels in en over locaties voor een tweede luchthaven Boele A. 1997 SOVON onderzoeks-rapport 1997/08
Broedvogels van Boswachterij Wieringermeer in 1997 Dijksen L. J. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/14
Vogels in Waardevolle Cultuurlandschappen medio jaren negentig: dichtheden van indicatorsoorten Boele A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/06
Vogelgegevens Inrichtingsplan Rijnwaarden van der Weide, M. & Voslamber, B. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/04
Naar een meetnet voor weidevogels; Tussenrapportage 1997 Teunissen W. A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/04
Vogels in Belangrijke Vogelgebieden in 1992-94; een overzicht op basis van de in de SOVON database aanwezige gegevens Voslamber B. , van der Weide M. J. T. & van Winden E. A. J. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/02