Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1576
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van Eerbeekse Veld & Achterste Schaddeveld in 2016 de Boer V. 2016 2016/24
Broedvogels van het Speulder- en Sprielderbos en de uiterwaarden bij Bronkhorst in 2015 Deuzeman S. & Klemann M. 2016 2016/28
Broedvogels van Roekel en De Zanding in 2015 Deuzeman S. 2016 2016/07
Broedvogels van Rotterdamse Hoek, Urkerbos, Schokland en De Grote Trap in 2015 van Manen W. & Deuzeman S. 2016 2016/10
Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2016 de Boer V. 2016 2016/34
De ecologische haalbaarheid van de Natura 2000 instandhoudingsdoelen voor vogels Foppen F., van Roomen M., van den Bremer L. & Noordhuis R. 2016 2016/51
De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2015 Deuzeman S. 2016 2016/08
Draagkracht voor foeragerende ganzen en Smienten in het Natura 2000-gebied Rijntakken Loes van den Bremer, Jeroen Nienhuis, Marc van Roomen, Erik van Winden & Berend Voslamber 2016 2016/29
Effect van verhouding tussen mossels en Japanse oesters op de vogelbevolking van schelpdierbanken Ens B.J., Waser A.M., Deuzeman S., wa Kangeri A.K., van Winden E., Postma J., de Boer P. & van der Meer J. 2016 2016/17
Evaluatie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden ten Holt H., Martens S., Stahl J., Sierdsema H., van den Bremer L. 2016 2016/33