Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1635
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelinventarisatie Zuidelijk Maasdal 2004 Kurstjens G. & van der Weide M. J. T. 2005 SOVON-informatierapport 2005/04
Broedvogelinventarisatie Zwartemeer 2019 Deuzeman S. 2019 2019/55
Broedvogelkartering Asserbosch 2016 van Manen Willem 2017 2017/06
Broedvogelkarteringen in zeven akkergebieden in de provincie Groningen in 2003 Oosterhuis, R. 2003 SOVON-inventarisatierapport 2003/26
Broedvogelkartering van een perceel aan de Ursulineweg te Leusden in 2008 Kok J. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/30
Broedvogelkartering van Staatsbosbeheer-objecten Oeverlanden Binnenmaas en Borrekeen in 2008 Sluijter T. C. J. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/36
Broedvogelkartering WML-waterwingebied De Rug, resultaten kartering 2007 Pahlplatz R. A. J. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/54
Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2001 van der Weide. M. 2002 SOVON-informatierapport 2002/01
Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2002 van der Weide M. J. T. 2003 SOVON-informatierapport 2003/07
Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2003 van der Weide M. J. T. 2004 SOVON-informatierapport 2004/02