Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Rapportage monitoring vogels in kader nieuwe gaswinning Waddenzee 1990 t/m 2006 – derde concept Ens B. , Koffijberg K. , Oomen D. , Roomen M. van, Winden E. van & Zoetebier D. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/07
Nulrapportage monitoring vogels Waddenzee (1991-2006) in het kader van de nieuwe gaswinningen Ens, B.J., Koffijberg, K., Oomen, D., van Roomen, M., van Winden, E., Zoetebier, D. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008-07
Ruimtegebruik van Wespendieven in Gelderland van Manen, W., Sierdsema, H. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/06
Training workshop on waterbird monitoring in the South Caspian region; Mission Report, UNEP/GEF Siberian Crane Wetlands Project, 21-28 December 2007 IR of Iran Willems F. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/05
Broedvogels en broedsucces van de Klutenplas in 2007 de Boer P. & Willems, F. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/03
Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch gebied; Tussenstand 2007 Willems F. , Ottens H. -J. & Teunissen W. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/02
Factoren die de overleving van weidevogelkuikens beinvloeden Teunissen, W.A., Klok, C., Kleijn, D., Schekkerman, H. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/01
Effect van plaatsing van anti-vossenrasters op het broedsucces van kolonievogels in het Dollardgebied Willems F. & Puijman S. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/11
Het jaar van de Nachtzwaluw 2007 van Kleunen, A., Sierdsema, H., Groenendijk, D., Nijssen, M. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/10
Evaluatie van de effectiviteit van beschermingsmaatregelen voor Kwartelkoningen in Nederland Koffijberg, K., van Kleunen, A., Majoor, F.; Kurstjens, G. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/09