Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1653
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van Dinkelland in 1997 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/10
Broedvogels van de Stippelberg en Beestenveld in 1996 Vereijken J. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/03
Evaluatie van vogelmeetnetten in Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring; Basisrapport Vogels Poot, M. J. M. , Hagemeijer, E. J. M. , van Roomen, M. J. W. & van Strien A. J. 1997 SOVON- onderzoekstrapport 97/10
Vogels in Nederland 1900-1995 Sierdsema H. , van Roomen M. , Vogel R. , & Verstrael T. 1997 Rapportversie PGO-jaarboek bijdrage; SOVON-onderzoeksrapport 1997/05
De broedvogels van Arkemheen in 1996 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/02
Broedvogelgegevens HST-Oost (Utrecht-Arnhem) & A12 (Utrecht-Veenendaal) van der Weide, M. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/06
Vogelgegevens Inrichtingsplan Rijnwaarden van der Weide, M. & Voslamber, B. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/04
Vogels in en over locaties voor een tweede luchthaven Boele A. 1997 SOVON onderzoeks-rapport 1997/08
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1994/95 in Nederland van Turnhout C. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/01
Broedvogel Monitoring Project jaarverslag 1994-95 van Dijk A. J. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/03