Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1576
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
De broedvogels van het Liesbos in 1995 Vogel R. L. 1996 SOVON-inventarisatierapport 96/06
Broedvogels van de gemeente Landerd-avifaunistisch overzicht ten behoeve van het bestemmingsplan buitengebied en het landschapsbeleidsplan Vogel R. L. 1994 SOVON-informatierapport 94/01
Broedvogels van de boswachterij Slangenburg in 1994 Vogel R. L. 1994 SOVON-inventarisatierapport 1994/10
Broedvogels van Boswachterij Schoorl en Pettemerduinen in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/04
Vogels rondom de dijkvakken Lent-Loenen en Doornenburg-Huissen Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/02
Watervogelconcentraties rondom Sneek Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/01
Ontwikkeling van broedvogels in het Zeddammerbos en akkers nabij Zeddam (terreinen Natuurmonumenten) in 2000 Vogel R. L. 2001 SOVON-informatierapport 2001/01
Broedvogels van de Strijbeekse Heide in 1995 Vogel R. L. 1996 SOVON-Inventarisatierapport 1996/04
Broedvogels van het Speulderbos in 1991 Vogel R. L. 1992 SOVON-rapport 1992/04
Broedvogels van de boswachterijen Eersel/De Kempen en de Cartierheide in 1995 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/08