Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1620
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van de boswachterij Uchgelen-Hoenderloo in 1990 Vogel R. L. 1991 SOVON-rapport 1991/01
Ontwikkeling van broedvogels in het Zeddammerbos en akkers nabij Zeddam (terreinen Natuurmonumenten) in 1999 Vogel R. L. 2001 SOVON-inventarisatierapport 2001/11
De broedvogels van Kootwijk-west in 1992 Vogel R. L. 1993 SOVON-rapport 1993/10
Broedvogels Nieuwe Zuiderlingedijk in 1998 Vogel R. L. 1999 SOVON-inventarisatierapport 1999/12
Broedvogels van de gemeente Landerd-avifaunistisch overzicht ten behoeve van het bestemmingsplan buitengebied en het landschapsbeleidsplan Vogel R. L. 1994 SOVON-informatierapport 94/01
Vogels rondom de dijkvakken Lent-Loenen en Doornenburg-Huissen Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/02
Broedvogels van de boswachterijen Eersel/De Kempen en de Cartierheide in 1995 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/08
Watervogelconcentraties rondom Sneek Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/01
Broedvogels van Boswachterij Schoorl en Pettemerduinen in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/04
Broedvogels van Arkemheen in 1994 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/09