Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1562
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2015 de Boer V. & Slaterus R. 2015 2015/64
Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2014 de Boer V. & Slaterus R. 2014 2014/45
Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden in 2009 de Boer V. & Slaterus R. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/29
Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden in 2011 de Boer V. & Slaterus R. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/17
Watervogeltelllingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T. 2017 2017/62
Zomerganzen in het Deltagebied in 2007 de Boer, V., van der Jeugd, H.P. 2007 SOVON-monitoringrapport 2007/02
Weidevogels van ANV De Krimpenerwaard in 2006 de Bont M. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-32
Nationale Tuinvogeltelling 2013 de Jong A.J. & Sierdsema H. 2013 2013/76
Analyse van de representativiteit van SNL-soorten in BMP-plots in de Biesbosch de Jong A. & Sierdsema H. 2016 2016/02
Biotoopspecifieke trends van 16 broedvogelsoorten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Hollands duindistrict De Nobel P. , Loos W. B. & Foppen R. 2001 SOVON-onderzoeksrapport 2001/05