Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1580
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2015/16 Klaassen O. 2016 2016/58
Analyse van de representativiteit van SNL-soorten in BMP-plots in de Biesbosch de Jong A. & Sierdsema H. 2016 2016/02
Beheermonitoring van vogels in open akkerland in Oost-Groningen Vogel R., Wiersma P., Roodbergen M. & Vlaanderen O. 2016 2016/13
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording, eerste evaluatie en aandachtspunten Vogel R.L., Teunissen W., van Turnhout C. & Zoetebier D. 2016 2016/52
Beoordeling geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen Sierdsema H. & Jansen E. 2016 2016/12
Beoordeling van de regionale populaties van broedvogels van open grasland op vliegveld Valkenburg en omgeving Siersema H. & van Kleunen A. 2016 2016/05
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014 Koffijberg K., Cremer J.S.M., de Boer P., Postma J. & Oosterbeek K. 2016 2016/11, WOt-technical-report 78, Wageningen Marine Research-rapport C112/16
Broedvogelinventarisatie van Berkenheuvel in 2016 van Manen W. 2016 2016/57
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2016 Kleefstra R. 2016 2016/41
Broedvogels in Nederland in 2014 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & van der Meij T. 2016 2016/04