Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1616
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeroplopend sorteren
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten / deelrapport 12 van der Jeugd, H.P., Nienhuis, J., Roodbergen, M., van Winden, E. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/21
Monitoring van vogels in de Waddenzee met de hand aan de kraan Ens, B.J., Goedhart, P., Koffijberg, K., Rappoldt, K. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/19
Voorstudie weidevogelkerngebieden Wiersma, P & Sierdsema, H. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/18
De laatste karakteristieke vogels van het open duin van Oosten, H.H., Beusink, P., de Boer, P., van den Bremer, L., Dijksen, L., Klaassen, O., Majoor, F., van Turnhout, C., Waasdorp, S. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/17
Grauwe Ganzen, Axelse Kreek 2008 Voslamber B. & van Bracht M. 2008 SOVON Onderzoeksrapport 2008/16
Samenwerkingsproject Frysk Ynformaasjesysteem Greidefûgels Teunissen, W.A., Melman, Th.C.P., Vanmeulenbrouk, B., Zoetebier, D. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/15
Factsheets van broedvogels in de Natura 2000-gebieden van Gelderland Sierdsema, H. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/14
Leefgebieden van prioritaire soorten in Noord-Brabant Sierdsema S. & van Kleunen A. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/12
Broedvogels en broedsucces van de Klutenplas (Gr) in 2008; Onderzoek naar effecten van een vossenraster De Boer P. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/11
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2007 de Boer, P., Klaassen, O., Dijksen, L. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/08