Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1652
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2013 Deuzeman S. 2014 2014/14
Risk assessment of Mandarin Duck in the Netherlands van Kleunen A. & Lemaire A. 2014 2014/15
Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2013/14 Klaassen O. 2014 2014/16
Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee van der Jeugd H., Ens B., Versluijs M. & Schekkerman H. 2014 2014/18 Vogeltrekstation-rapport 2014/01 CAPS-rapport 2014/01
Inschatting verstorende invloed werkparken ADT op vogels Sierdsema H., Foppen R. & van Kleunen A. 2014 2014/19
Verspreidingskaarten van plantenten behoeve van de kwaliteitsbepaling SNL Sierdsema H., Kampichler C. & Sparrius L. 2014 2014/20
Naar een integratie van monitoringmethodieken voor weidevogels Teunissen W., Foppen R., van Turnhout C. & Vogel R. 2014 2014/21
Broedvogels van Planken Wambuis in 2013 de Boer P. & Klemann M. 2014 2014/23
Behoud weidevogels Midden Delfland Teunissen W.A. 2014 2014/24
Heilige Ibis in Nederland Verspreiding, aantalsontwikkeling en mogelijke herkomst Lemaire A. 2014 2014/25