Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1558
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveoplopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van Eerbeekse Veld & Achterste Schaddeveld in 2016 de Boer V. 2016 2016/24
Zomerganzen in Drenthe in 2016 De Boer V. 2016 2016/40
Evaluatie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden ten Holt H., Martens S., Stahl J., Sierdsema H., van den Bremer L. 2016 2016/33
Leefgebiedenkaarten van de Natura 2000-gebieden en PAS-gebieden Sierdsema H., van Kleunen A., van den Bremer L., Sparrius L., Smit J., Gmelig Meyling A., Termaat T., Kranenbarg J., Hollander H., Zollinger R. & Stahl J. 2016 2016/21
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014 Koffijberg K., Cremer J.S.M., de Boer P., Postma J. & Oosterbeek K. 2016 2016/11, WOt-technical-report 78, Wageningen Marine Research-rapport C112/16
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2016 van Turnhout C. & Majoor F. 2016 2016/59
Populatieomvang en trend van de Zwarte Specht op de Brabantse Wal van den Bremer L., Kampichler C., Siersema H. & Vogel R. 2016 2016/25
De ecologische haalbaarheid van de Natura 2000 instandhoudingsdoelen voor vogels Foppen F., van Roomen M., van den Bremer L. & Noordhuis R. 2016 2016/51
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2016 Kleefstra R. 2016 2016/41
Broedvogels van de Klutenplas in 2016: aantallen en broedsucces de Boer P. 2016 2016/48