Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1558
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Potentiële betekenis van het landgoedbos bij kasteel Loenen - analyse met behulp van het Informatiesysteem broedvogels Vogel R. L. 1995 SOVON-informatierapport 95/04
De broedvogels van Kootwijk-west in 1992 Vogel R. L. 1993 SOVON-rapport 1993/10
Broedvogels van een elftal SBB-terreinen in Zuidoost-Friesland in 1989 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/06
De broedvogels van het Sprielderbos in 1994 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/04
Broedvogels van de boswachterij Garderen in 1990 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/19
De avifaunistische waarde van een aantal ontgrondingsplassen langs Rijn en Rijntakken in 1984-93 Vogel R. L. 1995 SOVON-informatierapport 1995/01
Broedvogels van de boswachterij Uchgelen-Hoenderloo in 1990 Vogel R. L. 1991 SOVON-rapport 1991/01
Broedvogels van de Strijbeekse Heide in 1995 Vogel R. L. 1996 SOVON-Inventarisatierapport 1996/04
De broedvogels van landschapselementen rondom Bronkhorst in 1996 Vogel R. L. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/05
Broedvogels van Boswachterij Gaasterland in 1989 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/02