Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1524
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Watervogels in Nederland in 2014/2015 Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2016 2016/54
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2014/15 Slaterus R. & Boudewijn T. 2016 2016/31
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2015 Postma J. 2016 2016/03
Zomerganzen in de provincie Fryslan in 2016 Koffijberg K. 2016 2016/50
Zomerganzen in de Provincie Groningen in 2016 de Boer V. & Koffijberg K. 2016 2016/49
Zomerganzen in Drenthe in 2016 De Boer V. 2016 2016/40
Aantalsontwikkeling van vogels langs het Pannerdensch kanaal in 2011-2015 Klaassen O. 2015 2015/47
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2014/15 klaassen O. 2015 2015/25
Beoordeling van de staat van instandhouding van de kievit Vanellus vanellus als broedvogel in de provincie Fryslân Teunissen W., Kampichler C., Roodbergen M. & Vogel R. 2015 2015/56
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013 Koffijberg K., de Boer P., Hustings F., van Kleunen A., Oosterbeek K. & Cremer J. 2015 2015/61