Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor 2018 2018/68
Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van de leefgebieden in Noord-Brabant Henk Sierdsema en Christian Kampichler 2018 2018/66
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2016/2017 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/04
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2017/2018 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/84
Watervogels in Nederland in 2015/2016 Hornman M., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Klaassen O., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2018 2018/07 RWS-rapport BM 18.08
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18 Vincent de Boer, Roy Slaterus, Theo Boudewijn 2018 2018/74
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2016/17 Roy Slaterus 2018 2018/30
Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2017/2018 Roy Slaterus 2018 2018/52
Zomerganzen in Drenthe in 2018 Vincent de Boer 2018 2018/47
Zomerganzen in Friesland in 2016-2018 Kees Koffijberg & Vincent de Boer 2018 2018/46