Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1556
Titeloplopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels in enkele deelgebieden in Waterland in 2002 Willems F. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/30
Weidevogels in de SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 Teunissen, W.A., Wymenga, E. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/01
Weidevogels in de collectieve SAN-gebieden in West-Nederland in 2006 en 2009 Teunissen W. & Koopmans M. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/13 / A&W-rapport 1511
Weidevogels in ANV Vereniging voor agrarisch natuurbeheer Tusken Boarn en Swette in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/53
Weidevogels in ANV De Südwesthoeke in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/56
Weidevogels in ANV Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in 2006 Jager K. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/55
Weidevogels en predatie; Rapportage onderzoeksjaar 2002 Teunissen W. A. , Schekkerman H. & van Paassen A. G. 2003 SOVON-onderzoeksrapport 2003/01
Weidevogelscenario's. Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland Dick Melman, Henk Sierdsema 2017 2017/22
Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2015 de Boer V. & Slaterus R. 2015 2015/64
Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2014 de Boer V. & Slaterus R. 2014 2014/45