Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1669
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogeldoelsoorten en de Ecologische Hoofdstructuur: een verspreidingsanalyse Boele A. , Klemann M. & Vogel R. L. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/03
Broedvogelgegevens HST-Oost (Utrecht-Arnhem) & A12 (Utrecht-Veenendaal) van der Weide, M. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/06
Broedvogelgegevens studiegebied A12 (Ede-Arnhem) van der Weide M. 1998 SOVON-informatierapport 1998/03
Broedvogelinventarisatie Bijvanck 2019 Klaassen O. & Klemann M. 2019 2019/58
Broedvogelinventarisatie Bovenlanden Mijdrecht 2019 Slaterus R. 2019 2019/44
Broedvogelinventarisatie Drenthe 2019 van Manen W. 2019 2019/52
Broedvogelinventarisatie Duivelsberg 2019 Vergeer J.-W. 2019 2019/47
Broedvogelinventarisatie enkele gebieden van Staatsbosbeheer in Friesland 2019 Jager K. 2019 2019/49
Broedvogelinventarisatie Hackfort 2019 Klemann M. 2019 2019/57
Broedvogelinventarisatie Harderbroek 2019 Deuzeman S. & de Boer V. 2019 2019/54