Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1635
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelinventarisatie Harderbroek 2019 Deuzeman S. & de Boer V. 2019 2019/54
Broedvogelinventarisatie Horsterwold 2019 Abma J. 2019 2019/51
Broedvogelinventarisatie Hulkesteinsebos 2019 Scholten S. 2019 2019/42
Broedvogelinventarisatie IJsselmonding 2019 A. de Jong & S. Deuzeman 2019 2019/40
Broedvogelinventarisatie IJsselwaarden 2019 Schermerhorn P. 2019 2019/46
Broedvogelinventarisatie Linge-oevers 2019 de Boer V. 2019 2019/45
Broedvogelinventarisatie Noordelijk Maasdal Kurstjens G. & Van der Weide M. J. T. 2001 SOVON-informatierapport 2001/02
Broedvogelinventarisatie Oldenaller 2019 Schermerhorn P.W. 2019 2019/56
Broedvogelinventarisatie Overlangbroek 2019 van Kleunen A. 2019 2019/50
Broedvogelinventarisatie Reve Abbert 2019 Deuzeman S. 2019 2019/41