Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1669
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummeraflopend sorteren
Broedvogels van Wilhelmina Oard in 2013 Jager K. 2014 2014/04
Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2013 Postma J. & Jager K. 2014 2014/05
Broedvogels van het Edese Bos (west) in 2013 Deuzeman S. 2014 2014/06
Broedvogels van de Bijvanck in 2013 Klaassen O. 2014 2014/07
Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012. Ens B.J., Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Marx M., van den Bremer L., van Kleunen A., van Roomen M.W.J. & van Winden E. 2014 2014/08
Punttellingen versus Territoriumkarteringen Roodbergen M., Teunissen W.A., Kampichler C. & van Turnhout C. 2014 2014/09
Jonge Grutto’s in Nederland in 2013: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden Schekkerman H. 2014 2014/10
Interpretatie van broedvogelgegevens (MAS en BMP-W) uit het agrarische gebied van Flevoland Slaterus R., Sierdsema H. & Stahl J. 2014 2014/11
Vogels langs de randen van het wad, Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen Folmer E.O., Koffijberg K., van Roomen M., van der Zee E., van der Hut R.M.G. & Stahl J. 2014 2014/12 / A&W-rapport 1982
Broedvogels in Nederland in 2012 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C.L. 2014 2014/13